Giden Öğrenci Belgeleri

GİDEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


  Farabi değişim programından yararlanmak isteyen öğrenciler ilk önce Aday Öğrenci Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir

            

  Başvuruları uygun bulunan öğrencilerin aşağıdaki belgeleri orijinal nüsha olarak doldurarak Farabi Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

           Öğrenci Başvuru Formu

           Öğrenim Protokolü


           Öğrenci Bilgi Formu

           Öğrenci Beyannamesi


            Öğrenciler hazırladıkları protokolde ders ekle-sil işlemi yapmak istediklerinde Ekle-Sil belgesini doldurmaları gerekmektedir.

           Ekle-Sil Formu


             Farabi hakkından herhangi bir sebepten dolayı vazgeçen öğrenci kendi Üniversitesi Farabi ofisine Feragat dilekçesi doldurup teslim etmek zorundadır.

           Feragat Dilekçesi


             Gidilen Üniversitede ilişiğini kesen öğrenci 15 gün içerisinde Öğrenci Nihai Raporu belgesini hazırlayıp gönderecektir. 

           Öğrenci Nihai Rapor