1. 2015/2016 Mevlana Değişim Programı Giden-Gelen Öğrenci Sonuçları
2. 2015/2016 Farabi Değişim Programı GİDEN Öğrenci Sonuçları
3. 2015/2016 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı ile Gidecek Olan Öğrencilerin Tamamlayacağı Evraklar
4. Bartın Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı Farabi Değişim Programı Gelen Öğrenci Başvuru Sonuçları
5. 2014 Birim Faaliyet Raporu
6. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı İçin Belirlenen Burs Tutarı ve Burslu Öğrenci Kontenjanı
7. 2015-2016 Farabi Değişim Programı Başvuruları
8. Farabi Değişim Programı Süreci
9. Farabi Akademik Takvim
10. 2014/2015 AKADEMİK YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI ile GİDECEK ve GELECEK ÖĞRENCİLERİN DOLDURACAĞI GEREKLİ EVRAKLAR
11. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI FERAGAT DİLEKÇE ÖRNEĞİ
12. Farabi Değişim Programı 2014-2015 AKADEMİK YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ FARABİ GİDEN ÖĞRENCİ SONUÇLARI