Bölüm ve Birim Koordinatörleri

Bölüm Koordinatörleri

Unvanı

Adı-Soyadı

Bölümü

Dahili Telefon no

Email

FEN FAKÜLTESİ

Arş.Gör.

Samet ERDEN

Matematik

 

serden@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

Kevser Betül CEYLAN

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

kevserbb@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

Yusuf CEYLAN

İstatistik

 

yceylan@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

Burcu Ayhan ŞAHİN

Biyoteknoloji

 

burcuayhan@bartin.edu.tr

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

Arş. Gör.

Özge ÖZBAY

Türk Dili ve Edebiyatı

1222

oozbay@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Abdülkadir ERÇİN

Tarih

 

abdulkadirercin@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Aliyar ÖZERCAN

Felsefe

 

aozercan@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Ümmet ERKAN

Sosyoloji

 

uerkan@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Ali BORA

Arkeoloji

 

alibora@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Dursun ÜNÜVAR

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 

dunuvar@bartin.edu.tr

 

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

 

Arş.Gör.

Mehmet Akif PEÇE

İktisat

5486

apece@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Neyzen Fehmi DOLAR

İşletme

5342

ndolar@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

Salih ÇİFTÇİ

Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi

5393

sciftci@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Fatma SÖNMEZ ÇAKIR

Yönetim Bilişim Sistemleri

5489

fsonmez@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

Ahmet ASLAN

Turizm İşletmeciliği

5344

ahmetaslan@bartin.edu.tr

 

 

FEN BİLİMLERİ ENST.MD.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Abid USTAOĞLU

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

 

austoglu@bartın.edu.tr

Arş.Gör.

Samet ERDEN

Matematik Anabilim Dalı

 

serden@bartın.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Gülfem BİNAL

Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

 

gbinal@bartın.edu.tr

Arş.Gör.

Eser SÖZEN

Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

5106

esozen@bartın.edu.tr

Doç.Dr.

Ayhan ATEŞOĞLU

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

5166

aatesoglu@bartın.edu.tr

Doç.Dr.

Canan CENGİZ

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

5123

canancengiz@bartın.edu.tr

Doç.Dr.

M.Sabri GÖK

Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı

 

msabrigok@bartın.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Fatih GÖKTEPE

İnşaat Müdendisliği Anabilim Dalı

1638

fgoktepe@bartın.edu.tr

Arş.Gör.

Kevser Betül CEYLAN

Biyoloji Anabilim Dalı

 

kevserbb@bartın.edu.tr

 

 

ORMAN FAKÜLTESİ

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Hikmet Batuhan GÜNŞEN

Orman Müh.

5148

hgunsen@bartın.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Canan CENGİZ

Peyzaj Mimarlığı

5123

canancengiz@bartın.edu.tr

Arş.Gör.

Eser SÖZEN

Orman End.Müh.

5106

esozen39@bartın.edu.tr

 

 

SOSYAL BİLİMLER ENST. MD.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Ayhan KARAKAŞ

Sosyal Bilimler Enst.

5380

akarakas@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

Musa SALAN

Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

1069

msalan@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Gökhan DEMİRASLAN

 İşletme Anabilim Dalı

5342

gdemiraslan@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Hüseyin ÖZBAY

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

5343

hozbay@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Fatma Sönmez ÇAKIR

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

5493

fsönmezv@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

M.Akif PEÇE

İktisat Anabilim Dalı

5486

apece@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

M.Akif PEÇE

Girişimcilik Anabilim Dalı

5486

apece@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

Zeynep EROL

Besyo Anabilim Dalı

5971

Zeynep.erol1989@gmail.com

Arş.Gör.

Cihan ÖZAYKAN

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

2625

cozaykan@bartin.edu.tr

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

Doç. Dr.

Ayşe Derya IŞIK

Temel Eğitim ABD/ Sınıf Öğretmenliği

aysederya@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin KAYGIN

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Bilimleri

hkaygin@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Emrullah YILMAZ

Eğitim Programları Bilim Dalı

emrullahyilmaz@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Ahmet Volkan YÜZÜAK

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı

volkanyuzuak@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Burçin GÖKKURT

İlköğretim Matematik Eğitimi AnabilimDal

bgokkurt@bartin.edu.tr

Arş. Gör.

Davut GÜLER

Sosyal Bilimler Eğitimi Bilim Dalı

dguler@bartin.edu.tr

 

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Abid USTAOĞLU

Makine Mühendisliği 

 

austaglu@bartin.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi

Gülfem BİNAL

Metalurji ve Malzeme Müh. 

 

gbinal@bartin.edu.tr

Doç.Dr.

M.Sabri GÖK

Tekstil Müh.

 

msabrigok@bartin.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Fatih GÖKTEPE

İnşaat Müh. 

1638

fgoktepe@bartin.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi

Gülten GÜNEŞ

Çevre Mühendisliği

 

ggünes@bartin.edu.tr 

 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Burçin GÖKKURT ÖZDEMİR

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/ Matematik Eğitimi ABD

5193

bgokkurt@bartin.edu.tr 

Arş.Gör.

Ahmet Volkan YÜZÜAK

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi ABD

5464

volkanyuzuak@bartin.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi

Ramazan YILMAZ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bölümü/Bilgisayar ve Öğretim

Teknolojileri Eğitimi ABD

5223

ryilmaz@bartin.edu.tr 

Arş.Gör.

Ömer KEMİKSİZ 

Sosyal Bilimler Ve Türkçe Eğitimi Bölümü

5463

okemiksiz@bartin.edu.tr 

Doc.Dr

Ayşe Derya IŞIK 

Temel Eğitim Bölümü/ Sınıf Eğitimi Abd

5457

aysederya@bartin.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi

Ferhunde KÜÇÜKŞEN ÖNER

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ Resim-İş Eğitimi ABD

 

foner@bartin.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin KAYGIN

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

5232

hkaygin@bartin.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi

Seçil Eda KARTAL

Eğitim Bilimleri Bölümü

5230

sekartal@bartin.edu.tr 

 

 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

 

 

Arş.Gör. 

Nihat DURMAZ 

İlköğretim Din Kültürü Ahlak Bilgisi Bölümü Öğretmenliği 

5352

ndurmaz@bartin.edu.tr 

BEDEN EĞT. SYO    

Öğr. Gör.

Adem SOLAKUMUR

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü 

 

asolakumur@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Rıdvan KIR

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

 

ridvankr@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

Hayri AKYÜZ

Rekreasyon Bölümü

 

akyuz61@bartin.edu.tr

Arş.Gör.

İsmail AYDIN

Spor Yöneticiliği Bölümü

 

İsmail.aydın2013@bartin.edu.tr

BARTIN MYO

Dr. Öğr. Üyesi

 Deniz ÇELİK

Park Bahçe Bitkileri

227 99 39 / 147

dcelik@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Timuçin BARDAK

Malzeme ve malzeme işleme teknolojileri

227 99 39 /152

timucinb@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Nazlı İlke EKEN TÜRER

Bitkisel Ve Hayvansal Üretin

227 99 39 /150

nizliilkeeken@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Emine GENÇ

Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri

227 99 39 /129

egenc@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Hasan YAVUZ

Yönetim Ve Organizasyon

227 99 39 /124

hyavuz@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Ender TEĞEN

Muhasebe Ve Vergi

227 99 39 /150

enderyegen@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Utku SOBTAY

Bilgisayar Teknolojileri

227 99 39 /142

usobutay@bartin.edu.tr 

Öğr.Gör.

Yahya AKKAYA

Pazarlama Ve Reklamcılık

227 99 39 /152

yakkaya@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Murat SARI

Tasarım

227 99 39 /143

muratsari@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Sabri ALKAN

Motorlu Araçlar Ve Ulaştırma Teknolojileri

227 99 39 /01

salkan@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Şerife YAZGAN

Ulaştırma Hizmetleri

227 99 39 /01

syazgan@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Figen SEVİNÇ

Seyahat, Turizm Ve Eğlence Hizmetleri

227 99 39 /01

fsevinc@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Damla YILDIZ

Ormancılık

227 99 39 /55

damlayildiz@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Gözde BUHARALI

Tekstil , Giyim, Ayakkabı Ve Deri

227 99 39 /55

gbuharali@bartin.edu.tr

Öğr.Gör.

Erdal GÜLER

Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik

227 99 39 /55

erdal.gurel@bartin.edu.tr

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Öğr. Gör.

Elçin Sebahat KASAPOĞLU

Yüksekokul Koordinatörü

0 378 223 54 09

ekasapoglu@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Ayşenur NAZİK

Yüksekokul Koordinatörü Yard.

anazik@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Ahmet BİLİCİ

Optisyenlik

0 378 505 00 8384/(179)

abilici@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Hanifi DÜLGER

Evde Hasta Bakımı

0 378 505 00 8384/(175)

hdulger@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

 Arzu TAZAGÜN

Yaşlı Bakımı

0 378 505 00 8384/(172)

atazegun@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Güneş GÜNAY SEZER

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

0 378 505 00 8384/(183)

ggunay@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Birgül ALTUĞ

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

0 378 505 00 8384/(177)

baltug@bartin.edu.tr

Öğr. Gör

Figen KARAÇETİN

İlk ve Acil Yardım Programı

0 378 505 00 8384/(185)

fkaracetin@bartin.edu.tr

Öğr. Gör.

Gökçen AKBABAOĞLU

Çocuk Gelişimi

0 378 505 00 8384/(181)

gakbabaoglu@bartin.edu.tr

 

 

BAĞLANTILAR

MEVZUAT

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Yahya Kemal Beyatlı Derslikleri YK103 74100 Merkez/ BARTIN

Telefon: +90 378 223 51 55

E-posta: farabi@bartin.edu.tr

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet Ali BAŞARAN

Telefon: 0378 223 54 96

E-posta: mabasaran@bartin.edu.tr