İstatistik

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI YILLARA GÖRE DAĞILIM

Akademik Yıl Gelen Öğrenci Giden Öğrenci
2009-2010 - -
2010-2011 - -
2011-2012 - 6
2012-2013 - 12
2013-2014 12 29
2014-2015 13 40
2015-2016 5 22
2016-2017 2 15
2017-2018 4 11
2018-2019 21
Toplam 36 135


FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI HAREKETLİLİK SAĞLANAN ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIM

Hareketlilik Sağlanan Üniversiteler Giden Öğrenci Gelen Öğrenci
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 5 2
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 8 1
Dokuz Eylül Üniversitesi 5 2
Marmara Üniversitesi 6
Karadeniz Teknik Üniversitesi 9
Trakya Üniversitesi 5 1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 6
İstanbul Üniversitesi 3
Uludağ Üniversitesi 13
Hacettepe Üniversitesi 8
Akdeniz Üniversitesi 10
Erciyes Üniversitesi 6
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 4
Kırıkkale Üniversitesi 8
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2
Kastamonu Üniversitesi 4
Giresun Üniversitesi 6
Çankırı Karatekin Üniversitesi 1 2
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 4
Gazi Üniversitesi 9
İnönü Üniversitesi 4
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 7
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 4
Sakarya Üniversitesi 18
Süleyman Demirel Üniversitesi 8
Selçuk Üniversitesi 2
Dumlupınar Universitesi 2 4
Hitit Üniversitesi 1 2
Erciyes Üniversitesi 2
Artvin Çoruh Üniversitesi 6
Aksaray Üniversitesi 2
Bülent Ecevit Üniversitesi 6 9
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1 3
Trakya Üniversitesi 1
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitsei 3
Mustafa Kemal Üniversitesi 8
Celal Bayar Üniversitesi 3
Afyon Kocatepe Üniversitesi 2
Anadolu Üniversitesi 2
Dicle Üniversitesi 2
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 5 1
Cumhuriyet Üniversitesi 5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 6 3
Çukurova Üniversitesi 4
Balıkesir Üniversitesi 1
Fırat Üniversitesi 1
Amasya Üniversitesi 1
Adnan Menderes Üniversitesi 1
Gaziantep Üniversitesi 1
Pamukkale Üniversitesi 1
Sinop Üniversitesi 2
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1

 

BAĞLANTILAR

MEVZUAT

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Yahya Kemal Beyatlı Derslikleri YK103 74100 Merkez/ BARTIN

Telefon: +90 378 223 51 55

E-posta: farabi@bartin.edu.tr

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet Ali BAŞARAN

Telefon: 0378 223 54 96

E-posta: mabasaran@bartin.edu.tr