KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURULARININ ALINMASI

Kontenjanlar
Erasmus Koordinatörlüğü                                                                  :2 Öğrenci
Farabi Koordinatörlüğü                                                                       :1 Öğrenci
Mevlana Koordinatörlüğü                                                                   :1 Öğrenci
Uluslararası Öğrenciler ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü :2 Öğrenci

Gerekli Belgeler
1.Başvuru Formu
2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3.Öğrenci Belgesi
4.Öğrenci Disiplin Belgesi
5.Anne ve/veya Babanın Gelirini Gösterir Belge/ Maaş Bordrosu. (Anne ve/veya Baba çalışmıyor ise Çalışmadığına Daire Belge)
6.Adli Sicil Kaydı
7.Şehit ve/veya Gazi Yakınlık Derecesini Gösterir Belge (Şehit ve/veya Gazi Yakını Olan Öğrenciler)
8.Ziraat Bankası Hesap Numarası ( İl ve ilçe belli olacak şekilde kendisine ait IBAN no gösterir belge)
9.2019-2020 KZÖ Sözleşme Akdi
Örnek: Bartın/Yalı Şubesi IBAN: TRXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX

Başvuru Zamanı    : 11.09.2019-02.10.2019
Başvuru Yeri          : Ağdacı Kampüsü Yahya Kemal Beyatlı Derslikleri YK103 nolu oda (Erasmu, Mevlana, Farabi, Uluslararası Öğrenciler ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü)

BAĞLANTILAR

MEVZUAT

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi Giriş Katı 74100 Merkez/ BARTIN

Telefon: +90 378 223 5435

E-posta: farabi@bartin.edu.tr

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ

Telefon: 0378 223 54 35

E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr