S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular


1) Farabi Değişim Programından öğretim görevlileri yaralanabiliyor mu?

Hayır. Fakat öğretim görevlileri aynı zamanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseler, öğrenci olarak programdan faydalanabilirler.

2) Farabi Değişim Programından araştırma görevlileri yaralanabiliyor mu?

Hayır. Fakat araştırma görevlileri, aynı zamanda öğrenci iseler öğrenci olarak programdan faydalanabilirler. Bu dönem içinde kurumları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yolluksuz-yevmiyesiz görevli sayılmaları ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir.

3) Yüksek teknoloji enstitüleri programdan
 faydalanabilirler mi?

Evet.

4) Polis akademileri ve harp okulları programdan faydalanabilirler mi?

Hayır.

5) Post-doktora çalışmaları için programdan faydalanılabilir mi?

Hayır.

6) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan faydalanabilirler mi?

Evet.

7) Yüksek lisans öğrencileri birinci dönemlerinde programdan faydalanabilirler mi?

Hayır.

8) Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri de programdan faydalanabilirler mi?

Evet.

9) Açıköğretim öğrencisi Farabi Değişim Programından yararlanabiliyor mu?

Açıköğretim öğrencileri bu programdan yararlanamaz.

10) Meslek Yüksekokulu öğrencileri programdan faydalanabilecekler mi?

Evet.

11) Farabi Değişim Programı Vakıf üniversitelerini kapsamakta mıdır?

Vakıf üniversiteleri bu programın mali hükümleri dışında tüm hükümlerine tabidirler. 

12) Vakıf üniversiteleri program için YÖK’ten ödenek alabilecekler mi? 

Hayır.

13) Vakıf üniversitesi öğrencileri devlet üniversitelerine gidebilecekler mi?

Evet.

14) Devlet üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine gidebilecekler mi?

Evet. Fakat öğrenciler burssuz, öğretim üyeleri de ödeneksiz olarak gidebilirler.

15) Vakıf üniversitesi öğrencileri Farabi programından burs alabilecekler midir?

Hayır.

16) Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilirler mi?

Evet. Uygulama bölümlerin onaylarına tabidir. 

17) İngilizce programlara başvurmak için yeterlilik belgesi istenmekte midir? Gidilecek üniversite sınavı yapabilir mi?

İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. Öğrenim protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla, gidilecek üniversite sınav yapabilir. Türkçe programlarda böyle bir zorunluluk yoktur.

18) Kıbrıs ve Türkî Cumhuriyetlerdeki üniversiteler programa dâhil midir?

Hayır.

19) Öğretim üyeleri kendi gitmeyi istedikleri üniversitelere mi başvuracaklar yoksa üniversiteler kendi ihtiyaçlarına göre alan mı belirtecekler? 

Programa ilişkin tüm işlemler ilgili öğretim üyelerinin kurum koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Öğretim üyelerinin programa katılmak için gerekli belgeleri tamamlaması yeterli olacaktır.

20) Öğretim üyesi seçiminde gidecek öğretim üyelerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, öğretim üyesi talep eden kurumun öğretim elemanının gireceği derslerin adlarını ve ders saatlerini de bu talebinde belirtmesi gerekmez mi? 

Öğretim üyesi hareketlilik programında bu hususların tamamı yer almalıdır.

21) Öğretim üyeleri Farabi Değişim Programından kaç defa faydalanabilirler?

Öğretim üyeleri Farabi Değişim Programından her bir eğitim-öğretim yılında sadece bir kez olmak üzere istedikleri sayıda faydalanabilirler. Fakat Farabi Değişim Programı, değişimden yararlanmamış öğretim üyelerine öncelik verir.

22) Üniversiteler programa nasıl dâhil olurlar?

Programa katılmak isteyen üniversitelerin öncelikle başka üniversitelerle protokol imzalamaları gerekmektedir.

23) Bölümlerin kendi aralarında protokol imzalamaları yeterli midir?

Bölümlerin ya da fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. Protokoller sadece kurumlar adına yapılabilir.

24) Değişime ilişkin olarak protokol imzalanan her üniversite için ayrı kontenjan oluşturmak gerekmekte midir?

Evet.

25) Öğrenci başvurularını kabul etmek için gönderici üniversitenin neler yapması gerekmektedir?

Öğrenci başvurusu kabul edebilmek için üniversitelerin öncelikle Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri kurmaları ve Koordinatör belirlemeleri gerekmektedir. Diğer üniversiteler ile protokol imzaladıktan sonra başvuruları alabilirler.

26) Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri üniversite bazında bir tane mi olacak yoksa fakülte, enstitü, vb. gibi yerlerde ayrı birimler mi açılacak?

Yüksek öğretim kurumlarında sadece bir tane Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi oluşturulur. Kurumlar birim ofislerini ihtiyaç duyuyorlarsa istedikleri kadar oluşturabilirler.

27) Öğrenciler ve öğretim üyeleri değişimden faydalanabilmek için kendi üniversitelerinin protokol imzaladığı üniversiteleri mi seçmek zorundadırlar?

Evet.

28) İkili anlaşma protokolü imzalanırken YÖK web sitesinde yayınlanan formata uyma zorunluluğu var mı?

Kurumlar formata uymak zorundalar.

29) Protokollerin kopyalarının YÖK’e gönderilmesi gerekmekte midir?

Hayır.

30) Protokoller resmi yazışmayla imzalanabilir mi?

Evet.

31) Protokollere gerekli görüldüğünde madde eklenebilir mi?

Hayır.

32) Programdan faydalanacak kişilerin listesi YÖK’e gönderilecek midir?

Evet.

33) Gönderilecek kişi sayısında sınırlama var mıdır?

Hayır. Çok sayıda protokolle mümkün olduğunca çok kişi programdan faydalandırılabilir. 

34) Üniversiteler arasında imzalanacak protokol süresinin bir alt ve üst sınırı var mı? Mesela bizimle 2013 e kadar sürecek bir protokol imzalamak isteyen bir üniversite ile üniversitemiz 2011 e kadar sürecek bir protokol imzalamak isterse protokol baştan hazırlanıp, karşı üniversiteye tekrar yollanabilir mi?

Karşılıklı anlaşma ile süreler yeniden belirlenebilir.

35) Farklı üniversitelerdeki birim koordinatörleri direkt kendileri yazışıp, anlaştıktan sonra üniversitelerinin kurum koordinatörlerine bilgi vererek anlaşmanın gerçekleşmesini sağlayabilir mi?

Evet. Bunun bir sakıncası yoktur.

36) Protokoller hangi düzeyde imzalanacak?

Protokoller, üniversite rektörlükleri nezdinde imzalanacaktır. 

37) Birden çok üniversite ile protokol imzalanabilir mi?

Evet ancak her bir yükseköğretim kurumu ile ayrı ayrı protokol imzalanmalıdır.

38) Protokol gönderen üniversitelerin değişime katılacağını belirttiği bölümlerden bazıları bizim üniversitemizde yok ise, bu bölümün bizde olmadığı bilgisini bir üst yazı ile imzalanan protokole eklememiz mi yoksa protokolü yenileyerek tekrar karşı üniversiteye göndermemiz mi gerekir?

Konu protokol ekinde yer almalıdır.

39) Öğrenci ve öğretim üyelerinin ilk başvurusu ve form dolduracağı yer Farabi Kurum Ofisi olacak ve bizden ilgili birime mi gönderilecek, yoksa ilk başvurular ilgili birime yapılıp, oradan mı bize gönderilecek?

Kurum koordinasyon ofisleri bu konuda iş yüklerini dikkate alarak uygulama yapabilirler.

40) Yönetmelikteki şartları karşılayan ve değişim için başvuruda bulunan öğrenci/öğretim üyesi sayısı belirtilen kontenjandan fazla olursa, başvuranlar arasından yapacağımız seçim için kriterimiz ne olacak?

Öğrenciler için ders durumları ve not ortalaması gibi hususlar sıralamada dikkate alınır. Öğretim üyeleri programdan daha önce yararlanmayanlara öncelik tanınabilir. 

41) YÖK ödeneği ne şekilde özel hesaba yatıracak?

Protokoller yapıldıktan sonra üniversiteler gitmeye aday kişileri YÖK’e bildirecekler ve onaylanan adaylar için ödenek özel hesaba aktarılacaktır.

42) Yabancı dil sınavını eğer üniversite yapacaksa hangisi yapacak, gelinen üniversite mi yoksa kendi çalıştığı üniversite mi? Ve bu yabancı dil sınavını hangi birim yapacak? Soruların kapsamı ne olacak?

Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite sınavı yapabilir. Ancak Öğrenim Protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir.

43) Üniversiteden herhangi bir birim değişime katılmak istemeyebilir mi? Yoksa tüm birimler protokolde yer almak zorunda mı?

Programa katılım gönüllük esasına dayalıdır.

44) Gelen-Giden evrak kaydı ve asılları Farabi Kurum Ofisi nde mi kayda girer ve saklanır yoksa Uluslararası Akademik İlişkiler Kurumunda mı?

Farabi kurum ofislerinde. 

45) Öğrenci değişimdeki üniversitedeyken atılmayı gerektirecek bir suç işlerse cezalandırma ne yolla yapılacak?

Öğrenci atılmayı gerektiren bir suç işlediğinde, öğrencinin dosyası kendi üniversitesine gönderilir ve gerekli işlemler üniversitesi tarafından yapılır. 

46) Öğretim üyelerini Farabi Değişim Programı çerçevesinde gidecekleri üniversite şehrine ulaşım masrafları Program tarafından karşılanacak mı?

Mali Esas ve Usullerde belirtildiği üzere, Öğretim üyelerinin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir ve bu ödeme program tarafından karşılanır.

47) Başka birime gidecek olan öğretim üyesine kalacak yer temin edilecek mi?

Zorunlu değildir.

48) Gidiş gelişlerde harcırah uçağa göre mi belirlenecek?

Harcırah Kanununa göre.

49) Görevlendirmeler hangi maddeye göre yapılacak? Geliştirme ödeneği gidilen üniversiteye mi göre ödenecek?

Görevlendirmeler ders verme ile ilgili mutat görevlendirme kuralları çerçevesinde yapılır. Geliştirme Ödeneği gidilen kuruma göre ödenir.

50) Döner sermayesi olan birimler için, döner sermayeden faydalanma durumları nasıl olacak?

Görevlendirilen kurumda eğer döner sermaye varsa ilgili öğretim üyesi bundan faydalanabilir.

51) Ders saatleri ve ders sayıları nasıl düzenlenecek? Bu hususta bir sınırlama var mı?

Kurul Kararı olarak öğretim üyeleri zorunlu ders saati dışında haftada en fazla 6 saat derse girebilir.

52) Ders ücreti ödeniyorken yükün fazlası mı esas alınacak? Ders yükünü doldurmada, kendi kurumundaki tez yöneticiliği ve Uzmanlık alan dersleri dikkate alınacak mı? 

Zorunlu ders yükünden ayrı olarak en fazla 6 saat derse girilebilir.

53) Gideceği üniversitede ders saatleri dışında kendi üniversitesine gidilip gelinebilir mi?

Hayır.

54) Anlaşma yapıldıktan sonra bir birimde gidilecek öğretim üyesi ile ilgili ilana, belirtilen kontenjandan fazla öğretim üyesi müracaat ederse seçim nasıl olacak?

Daha önce programdan faydalanmayanlara öncelik tanınır.

55) Öğretim üyesi faaliyet programındaki diğer konulardan kast edilen nedir?

Konferans, seminer, çalıştay gibi faaliyetler.

56) Çalışma ofisi sağlanacak mı?

Gidilen kurumca, kendi öğretim üyelerine sağlanan imkânları bu programla gelen öğretim üyelerine de sağlaması beklenir.

57) Ödenek yetersiz olması durumunda öğretim üyesinin talebi doğrultusunda diğer hükümler aynı kalmak şartıyla ne demek? Bu hükümler nelerdir?

Ödemeler dışındaki tüm şartlar.

58) Birimlerde işbirliği yapıp kontenjanları belirlendikten sonra birimlerden herhangi birinin kontenjandaki sayı doğrultusunda olacak talebi geri çevirebilir mi veya yapılan işbirliği sadece o dönem için mi geçerli olacak?

Kurumların kendi uygulamaları ve karşılıklı anlaşmaları esastır.

59) Gidilecek birimin ikili öğretimi varsa oradaki ikili öğretim ek ders ücretinin kaç katı alınacak?

Ödemlerde sadece bir tek oran dikkate alınacak.

60) Farabi Değişim Programı web sitesinde yayınlanan, belgeleri doldururken aynı formata uyma zorunluluğu var mı?

Evet. Sadece kurum logolarınızı ekleyebilirsiniz. 

61) Üniversiteler arasında imzalanan protokolleri onay için YÖK’e göndermemiz gerekli mi?

Hayır. Protokoller için YÖK’ten onay almanıza gerek yoktur.

62) Protokoller bütün üniversiteyi kapsamak zorunda mıdır?

Hayır. Belirli fakülteler ve bölümler için protokol imzalanabilir.

63) Üniversitenin protokol imzalamadığı bir üniversiteye şahsen başvuru yapılabilir mi?

Hayır.

64) Öğrenci olarak gittiğimiz üniversitede alttan ders alabiliyor muyuz?

Evet. Kendi kurumunuzda alttan ders almanız gerekiyorsa, gideceğiniz kurumda da alabilirsiniz.

65) 15 Mart a kadar olan öğrenci değişim ilanlarına başvuran öğrenciler, bir sonraki akademik yılın 2.dönemi gidebilirler mi?

Evet.

66) Bizde geçme notu 60’dır ve bizim not sistemimizde 2.0/4 = 60-64 e tekabül ederken YÖK te 2,0/4 = 53,33 e karşılık gelmektedir. Bu problem oluşturur mu?

YÖK kararları esas alınır.

67) Ders dönemi başladıktan sonra 1 ay mazeretli olan bir öğrenci, mazereti sona erdikten sonra programın hangi aşamasından ve hangi kurumdan faydalanabilecek?

Sınavlar başlamamışsa, öğrenci Farabi programına devam edebilir.

68) Alttan dersi olan öğrenciler başvuruda bulunabilecekler mi? Bunun bir sınırı olacak mı?

Öğrenciler başvurabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayı bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir.

69) Kabul belgesi aldığı halde gideceği kurumda mazeretsiz olarak öğrenimine başlamayan bir öğrenci devamsızlık hakkını doldurmadan kendi kurumunda öğrenimine başlayabilir mi?

Hayır.

70) Kabul belgesi almış öğrenciler hem kendi hem de gidecekleri kuruma kayıt yaptırmaları neleri kapsamaktadır? 

Öğrenci kendi kurumunda öğrenci kaydı, gideceği kurumda ders kaydı yaptıracaktır.

71) Barınma ile ilgili bir işlem yapılacak mı? Kredi Yurtlar Kurumunda kalan bir öğrenci gideceği kurumun bulunduğu şehirdeki Kredi Yurtlar Kurumunun yurdunda kalabilecek mi? Öğrenci daimi kaldığı Kredi Yurtlar Kurumunun Yurt parasını yatıracak mı? 

Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Şu an itibariyle herhangi bir barınma imkânı sözkonusu değildir.

72) Farabi öğrencileri aynı akademik yıl içerisinde 2 dönemliğine gidebilirler mi?

Evet gidebilirler.

73) Farabi Değişim öğrencisi programın hangi aşamasında mazeretli veya mazeretsiz vazgeçebilir? Son anda vazgeçen öğrenciye her hangi bir yaptırım uygulanabilecek mi?

Mazeretsiz vazgeçen Farabi öğrencisi programından faydalanamaz.

74) Yarı zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri de programa katılabilirler mi?

Evet. Herhangi bir engel yok.

75) Öğretim üyesi süresi bir yarıyıldan az olabilir mi? Bir haftalığına veya bir aylığına gidebilir mi? 

Hayır.

76) Öğretim üyeleri sadece ders vermek amacıyla mı gidebilirler? Proje geliştirme, müfredat geliştirme, konferans, seminer vb. faaliyetlerinde bulunmak amacıyla gidebilirler mi? 

Hayır.

77) Faaliyet dönemi sonunda sonuçlar, faaliyeti gerçekleştiren öğretim üyeleri tarafından YÖK e rapor etmesinden ne kast ediliyor? 

Öğretim üyeleri, Farabi Programı Kurumsal Ofisleri’ne rapor edeceklerdir. Raporlar YÖK’e Ofisler aracılığıyla iletilecektir.

78) Değişim Organizasyonu hibesi gönderilen öğrenci/öğretim üyesi sayısına göre mi belirlenecek?

Evet. Bunlar dikkate alınacaktır.

79) Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinde muhtemelen akademik personel de görev alacaktır. Burada görevli akademik personele çalışmalarının karşılığı akademik yükselmesinde puan veya maddi bir katkı sağlanacak mı? 

Hayır.

80) Kurulacak olan Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinin resmi statüsü ne olacak? (Merkez, Müdürlük, Daire Başkanlığı, gibi) 

Ofis statüsünde olacak.

81) Üniversiteler YÖK ün yönetmeliğine ters düşmemek kaydıyla Farabi Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı Yönergesi hazırlayabilir mi? 

Hayır.

82) Farabi Değişim Programına Türkî Cumhuriyetlerin de dâhil edilmesi düşünülüyor mu?

İlerde dâhil edilebilir.

83) Üniversiteler birbirleri ile Farabi değişim protokolü ilk etapta imzalıyorken Öğrenci Değişimi ve Öğretim Üyesi Hareketliliği tablolarını doldurmak zorundalar mı?

Evet.

84) Öğretim üyesi değişimi planlanıyorken, öğretim üyesi gönderen kurum; öğretim üyesi gönderilecek olan kurumla anlaşma sağlanması halinde, YÖK’e sunacağı talepte bütçe planını da sunacağı için, öğretim üyesinin gireceği derslerin ve saatlerinin belli olması gerekir mi?

Evet.

85) Farklı kurumlardaki Program koordinatörleri kendi aralarında anlaşıp, öğretim üyesi hareketlilik programı üzerinde anlaştıktan sonra bunu kurum koordinatörlerine sunup daha sonra ilan edilmesi daha doğru olmaz mı? Bu hususta bir yönerge hazırlanıp WEB sayfasına konulması mümkün olabilir mi?

Programın uygulanmasını kolaylaştırmak için koordinasyon ofisleri işbirliği yapabilirler. Yönerge hazırlanması gerekmez.

86) Öğretim üyesi için gittiği üniversitede vereceği derslerde haftalık alt ve üst ders saati sınırı var mıdır? Bu ek ders ücreti sınav haftalarını da kapsayacak mı?

Öğretim üyelerinin verebilecekleri derslerde alt ve üst sınır yoktur. Makul olunması tavsiye edilir. Sınav haftaları konusunda gidilen üniversite uygulaması geçerlidir.

87) Değişim kapsamında eş ve çocuklar üniversitenin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecekler mi?

Evet.

88) Muhasebe işlerini yürütmek için bir paket program olacak mı? Yoksa YÖK ten bütçemize aktarılacak paranın kullanımı sırasında bizim düzenleyeceğimiz belgeler ya da mal alımı sırasında alacağımız fişler maliye denetimi yapılacağı anda yeterli olacak mı?

Paket program düşünülmemektedir. Belgelere ilişkin genel kurallar geçerlidir.

89) Hesap açtıracağımız bankanın Ziraat Bankası olması zorunlu mudur? Üniversitemizde İş Bankası var. Bu banka ile çalışabilir miyiz? 

Kamu bankası olması zorunlu.

90) Eğer gidecekleri üniversitede kendi bölümleri yoksa öğrenciler başka bir bölüme devam edebilirler mi?

Derslerin denkliklerinin kabul edilmesi gerekir.

91) Öğrenciler ve öğretim üyeleri için hibeler nasıl v ene zaman ödenecek?

Aylık olarak ve kendi kurumlarının koordinasyon ofisleri tarafından.

92) Üniversitelerin gelecek öğretim üyelerine lojman tahsis etmesi gerekmekte midir?

Yönetmelikte bir uygulama belirtilmemektedir. Konu üniversitelere bırakılmıştır.

93) Gidilen üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrencilere yurt, barınak, vb. sağlama konusunda mükellefiyetleri var mıdır?

 Hayır, fakat üniversitelere bu konularda yardımcı olunması tavsiye edilmiştir. 

94) Yönetmelikte öğrencilere normal bursun 1,5 katı burs verilir diyor. Bu normal burs veya krediden ayrımı yoksa onunla beraber mi 1,5 katı olmaktadır?

Kredi ve Yurtlar Kurumunun verdiği 1,5 katı burs, alınmakta olan burslara ek olarak ödenecektir.

95) Mevzuatta birinci sınıfta okuyanlar başvuramaz deniliyor, 2. sınıf için 1. sınıfın ikinci yarısında başvuru yapabilirler mi? 

Evet.

96) Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

Başvurular öğrenci veya öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinin Farabi Koordinasyon Ofislerine ve şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

97) Başvuruda hangi evrakların teslim edilmesi gerekmektedir?

Başvuru belgesine ek olarak transkript ve diğer belgeler de ofis tarafından istenecektir. Başvuranların kendi üniversitelerindeki ofislerden bunu takip etmeleri gerekmektedir. 

98) Hangi üniversitelere gidilebilir?

Öğrenci veya öğretim üyeleri kendi üniversitelerinin protokol imzalamış olduğu herhangi bir üniversiteye gidebilirler.

99) Daha önce Erasmus programından faydalananlar da Farabi programından faydalanabilirler mi?

Evet.

100) Öğretim üyelerinin ek ders ücretinin 10 katına kadar olması ifadesini açabilir misiniz? 3,5 ve 8 kat olunca zaten tavan miktar aşılmıyor mu?

10 kat, yönetmelik tarafından belirlenen üst sınırdır. Mali Esas ve Usuller ise bu yönetmelik çerçevesinde bu yılki üst sınırı 8 kat olarak belirlemiştir. Bu yıl 8 olan üst sınır önümüzdeki yıl Mali Esas ve Usullerin yenilenmesiyle değişebilir.

101) Öngörülen 3, 5, ve 8 kat ders ücreti ödemeleri ikinci eğitim-öğretim için de geçerli olacak mı?

Evet. Ancak ikinci öğretim için yapılacak ödemelerde ikinci öğretimde öngörülen ders ücreti değil normal öğretim için öngörülen ders ücretinin katları geçerli olacak.

102) Bu programda da haftalık zorunlu ders yükü koşulu var mı? Başka bir deyişle idari görev söz konusu olmamasına rağmen haftalık zorunlu ders yükü sıfır olarak mı kabul edilecektir?

Farabi Programı kapsamında öğretim üyesinin girmesi gereken ders yükünden fazla olarak  program kapsamında gireceği ders saati üst sınırı 6 (altı) dır.

 
103) 2547 sayılı kanunun 40/b ve 41.maddelerine göre yapılan görevlendirilmelerde olduğu gibi, gidilecek üniversitenin varsa Geliştirme Ödeneğinden de yararlanılacak mı?

Evet.

104) Söz konusu program kapsamında yapılacak ödemeler ile diğer hususlara ilişkin Esas ve Usuller hakkındaki açıklamaların 9. maddesi birinci paragrafında belirtilen 2547 ve 2914 sayılı kanunlar ile diğer ilgili mevzuatta yer alan “kısıtlamalara bağlı olmaksızın” hükmü yukarıdaki soruların olumlu cevabı olabilir mi?

Evet.

105) Öğretim üyeleri ders verme dışında araştırma yapmak için başka üniversitelere gidebilirler mi, bu durumda ödenek alabilirler mi?

Ödemelerde ek dersler esas alınır, bunun dışında ödeme yapılmaz fakat ödemesiz olarak programdan faydalanmak mümkündür. Fakat yine de mecburi ders yükünü tamamlamaları gerekir.

106) Farabi kapsamında yeni üniversiteye giden hoca diyelim 9 saat haftalık ders verdi. Bu durumda zorunlu ders yükü olan 10 saati doldurmadığı için ek ders bakımından 3, 5, veya 8 sekiz kat çalışmayacak değil mi? yani 10 saatlik zorunlu ders yükü Farabi programında da devam ediyor mu? 

Kanun gereği öğretim üyesi maaş karşılığı 10 saatlik ders vermekle yükümlüdür.

107) Değişim çift taraflı olmak zorunda mıdır?

Hayır. Çift taraflı olması tavsiye edilir.

108)Sadece öğretim üyesi değişimi yapılabilir mi?

Evet.

109) Öğretim üyesi kendi üniversitesinde derse girmeye devam edip diğer üniversiteye yalnızca ders vermek için gidip gelebilir mi?

Farabi kapsamında ödeme yapılabilmesi için, öğretim üyesinin diğer üniversiteye tamamen geçmesi gerekmektedir. Yani kendi kurumunda ders vermeye devam ederse, kendi kurumunda normal maaş dışında ek bir ücret alamaz.

110) Farabi kapsamında çalışan bir hoca, yeni üniversitenin bulunduğu illerdeki üniversitelerde de derslere gittiğinde, bu konuda bir sınırlama var mı, doğal olarak bu tür dersler için artik 3, 5, 8 işlemeyecektir, ancak, hâlihazırda normalde, bir hocanın bütün üniversitelerde girdiği dersler toplanarak zorunlu yük ve üstü hesaplanıyor. Farabi buna bir istisna getiriyor mu?

Farabi kapsamında aynı il sınırları içindeki üniversitelere gitmek için bir teşvik öngörülmüyor. Farabi Değişim Programı kapsamında ders ücreti ödenebilmesi için 10 saatlik mecburi ders yükünü tamamlaması gerekir. Farabi, öğretim üyeleri için ders verme hareketliliğini ön gören bir programdır. Mutlaka öğretim üyesinin gittiği üniversitede ders vermesi zorunludur.

111) Programdan yararlanmak için ALES şartı var mıdır?

Hayır.

112) Görev yaptığım okul bir Sağlık Yüksekokulu, ebelik ve hemşirelik programları olan bir okul. Yapılacak ikili anlaşmalar başka bir ağlık Yüksekokulu, dışında, Hemşirelik Yüksekokulları ile de yapılabilir mi?

Her iki üniversite de programları uygun ve denk görürse, yapılabilir.

113) Okulu uzatmış olan öğrenciler programdan yararlanabilirler mi?

Evet. Öğrenci kabul edildiği takdirde kendi kurumunda alması gereken dersler neyse gittiği okulda alabilir.

114) 15 Haziranda başlayacak olan 2009-2010 Güz dönemi başvurularında, öğretim elemanı değişimi için, bize gelen hocanın mı ilk olarak bölümüne başvurması gerekmekte yoksa, biz üniversite olarak oradan bu hocayı talep mi edeceğiz?

Protokol imzalanırken ihtiyaç oranında talep edilecek öğretim üyesi sayısı belirlenecektir. Öğretim üyeleri de bu protokoller çerçevesinde başvurularını yapacaklardır. 

115) Farabi Değişim Programı kapsamında değişim yapmak için önlisans ve lisansüstü programların alan kodlarını nerden bulabiliriz?

Alan kodları her kademe için geçerlidir.

116) Öğrencisi olmayan ve 2009-2010 öğretim yılında öğrenci alacak programlar için (mesela tıp fakültesi öğretim üyesi değişimi protokolü yapılabilir mi?

Evet.

117) Alan kodları dokümanında kendi bölümümüze ilişkin kod yer almıyorsa ne yapılabilir?

Alan kodları tablosunda her bir alan adının altında “Diğer” seçeneği yer almaktadır. Kendi bölümünüzün adı alan kodlarında yer almıyorsa, “Diğer” seçeneğinin kodunu yazarak, alan adı kutusuna kendi bölümünüzün adını yazınız. 

118) Öğrenci ve Öğretim üyesi sayısını kim belirler?

Bu sayılar bölümler tarafından belirlenerek (herhangi bir üst sınır yoktur), Fakülte/Enstitü/Yüksekokul yönetim kurulunun onayından sonra Farabi Değişim Programı Kurum Ofisine bildirilir. Üniversite Senatosundan geçtikten sonra Yükseköğretim Kuruluna gönderilir. Belirlenen kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekiyorsa sayılarda değişiklik yine Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

119) Öğretim üyesi ve öğrenci kontenjanı hangi kriterlere göre belirlenir?

Değişim için öngöreceğiniz öğrenci ve öğretim üyesi sayısını, kendi bölüm öğrencilerinizin eğitim kalitesinde aksaklığa yol açmayacak ve fiziki koşullarınıza uygun olacak şekilde belirleyebilirsiniz. 

120) Öğrenci ve öğretim üyesi kabulünde hangi kriterler geçerli olacaktır?

Öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesindeki koşulları sağlamalıdırlar. Öğretim Üyeleri ise gidecekleri üniversitenin belirlediği kriterleri karşılamalıdırlar. 

121) Belirlenen kontenjanın üzerinde başvuru olması durumunda öğrenci ne yapabilir?

Kontenjan dışı kalan öğrenciler dilerlerse burssuz olarak bu programdan yararlanabilirler.

122)Tıpta Uzmanlık eğitimi alan Asistanlar öğrencilik hakları çerçevesinde bu programdan yararlanabilir mi?

Yararlanamazlar.

123)Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri olan Araştırma Görevlileri, Uzman ve Öğretim Görevlileri Farabi Değişim Programından faydalanabilirler mi?

yolluksuz-yevmiyesiz, görevli-izinli program kapsamında öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

124)Farklı Fakültelere de geçiş oluyor mu protokol yapıldığı taktirde?

Bölümlerin eş değerliliği olduğu taktirde olabilir.

125)İkinci Öğretimden Birinci Öğretime başvuru nasıl olacak?

İkinci öğretim öğrencileri de değişim programından yararlanabilirler. Kayıtlı olduğu üniversitesine harcını yatırmaya devam eder. Bir ikinci öğretim öğrencisi protokol yapıldığı taktirde birinci öğretim olan bölümüne gidebilir. Diğer taraftan ikinci öğretimde ders vermek için başka bir üniversiteye giden öğretim üyesinin alacağı ek ders ücreti birinci öğretim rakamlarıyla aynı olacaktır.

126)Farabi Değişim Programıyla ilgili bankalarda açılacak hesap için vergi no. istenmektedir. Koordinatörün mü yoksa Üniversitenin mi vergi nosu verilecektir?

Üniversitenin vergi nosuyla birlikte Farabi hesabı açılacaktır.

127)Öğretim Üyesi Değişim Talep Formunda değişim talebinde bulunduğumuz her bir öğretim üyesi için ayrı satırlar mı düzenlenecek? Yoksa bütün öğretim üyelerinin bilgileri tek bir satır da mı belirtilecek?

Hayır, bütün öğretim üyeleri göndermiş olduğumuz formda tek bir satırda rakamsal değerlerle belirtilecektir.

128)Ders Ücreti hesaplanırken Normal ders ücreti mi, ikinci öğretim ders ücreti  mi baz alınacak?

Standart birinci öğretim ders ücreti baz alınacaktır.

129)Ders Ücreti hesaplanırken brüt üzerinden mi yoksa net ücret üzerinden mi hesaplanıcak?

Brüt.


130)Bazı üniversitelerin haftalık ders saati belli olmadığı için hesaplama yapamamaktayız. Bu durumda ne yapmamız gerekir?

Öğretim üyesinin gideceği üniversite ile görüşüp netleştirmesi gerekmektedir. Eğer bir sonuç alınamıyorsa bir öğretim üyesinin standart girmesi gereken haftalık ders saatini baz alınması gerekir. Daha sonra çıkabilecek bir sıkıntı durumunda tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.


131) Öğrenim kredisinde 2010 yılı itibariyle yüzde 20 artış yapıldı. Farabi bursları için de artış yapılacak mı?

Evet. 270 TL olan aylık burs miktarı, 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle 300 TL ye çıkarılmıştır.

132) Şu anda Farabi öğrencisiyim ve burs alıyorum. Burssuz olarak bir sonraki sene de programdan faydalanabilir miyim?

Bir öğrenci bir eğitim-öğretim kademesinde (kademeden kastedilen önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora) sadece bir kere Farabi Değişim Programından yararlanmaktadır.

132) Burssuz olarak daha sonra tekrar yararlanabilir miyim?

İkinci kez yararlanılamaz. Burssuz olarak yararlanma, yönetmeliğimizin 25. maddesinde açıkca yer almaktadır. Ödeneğin yetersiz kalması durumunda, üniversitelerin yeterli kontenjanları bulunduğu taktirde burssuz olarak öğrenci kabul edebilirler.

133) Değişimin organizasyonu paralarını ne şekilde kullanabiliriz?

Söz konusu paranın nasıl kullanılacağı ile ilgili mali esas ve usullerimzde ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Bu konuda strateji daireniz ve iç denetçilerinize de danışabilirsiniz.

134) Gittiğim üniversitenin yaz okulundan faydalanabilir miyim?

Farabi Değişim Programı kapsamında gittiğiniz üniversitenin yaz okulundan burslu olarak farabi öğrencisi statüsünde  faydalanamazsınız.

135) Geçme notum gittiğim üniversiteninki mi olacak yoksa kendi üniversitemin notu mu dikkate alınacak?

Farabi Değişim Programı öğrencilerinin ders geçme notunun denkleştirilmesinde söz konusu program çerçevesinde Farabi öğrencisi olarak öğrenim gördükleri üniversitenin uyguladığı ders geçme notu esas alınır. Ders geçme notu farklı olan üniversitelere gitmek isteyen öğrenciler, konu hakkında değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren "öğrenim protokolü" ile bilgilendirilir. 

136) Bir kaç dersten kalarak üniversiteme döndüğümde kalan yüzde otuzluk burs tutarı alabilecek miyim?

Üniversiteniz koordinatörlüğü Mali Esas ve Usuller in 8.maddesine göre işlem yaparak saklı kalan burs tutarını hesaplayarak ödeme yapacaktır.

BAĞLANTILAR

MEVZUAT

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi Giriş Katı 74100 Merkez/ BARTIN

Telefon: +90 378 223 5435

E-posta: farabi@bartin.edu.tr

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ

Telefon: 0378 223 54 35

E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr