İstatistik

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI YILLARA GÖRE DAĞILIM

Akademik Yıl Giden Öğrenci Gelen Öğrenci
2009-2010 - -
2010-2011 - -
2011-2012 6 -
2012-2013 12 3
2013-2014 29 12
2014-2015 40 13
2015-2016 22 5
2016-2017 15 2
2017-2018 11 4
2018-2019 21 4
2019-2020 18 2
Toplam 164 45


FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI HAREKETLİLİK SAĞLANAN ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIM

Hareketlilik Sağlanan Üniversiteler Giden Öğrenci Gelen Öğrenci
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 3 2
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 6 1
Dokuz Eylül Üniversitesi 3 2
Marmara Üniversitesi 4
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4
Trakya Üniversitesi 3 1
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 6
İstanbul Üniversitesi 3
Uludağ Üniversitesi 8
Hacettepe Üniversitesi 6
Akdeniz Üniversitesi 7
Erciyes Üniversitesi 5
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 3
Kırıkkale Üniversitesi 6
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2
Kastamonu Üniversitesi 3
Giresun Üniversitesi 4
Çankırı Karatekin Üniversitesi 1 1
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 3
Gazi Üniversitesi 5
İnönü Üniversitesi 4
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 6
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 4
Sakarya Üniversitesi 11
Süleyman Demirel Üniversitesi 7
Selçuk Üniversitesi 1
Dumlupınar Universitesi 2 3
Hitit Üniversitesi 1 2
Erciyes Üniversitesi 2
Artvin Çoruh Üniversitesi 6
Aksaray Üniversitesi 2
Bülent Ecevit Üniversitesi 6 7
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1 2
Trakya Üniversitesi 1
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitsei 3
Mustafa Kemal Üniversitesi 9
Celal Bayar Üniversitesi 3
Afyon Kocatepe Üniversitesi 2
Anadolu Üniversitesi 2
Dicle Üniversitesi 2
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 3 1
Cumhuriyet Üniversitesi 4
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 3 2
Çukurova Üniversitesi 3
Balıkesir Üniversitesi 1
Fırat Üniversitesi 1 1
Amasya Üniversitesi 1
Adnan Menderes Üniversitesi 2
Gaziantep Üniversitesi 1
Pamukkale Üniversitesi 1
Sinop Üniversitesi 2
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1
Harran Üniversitesi 1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1  
Kocaeli Üniversitesi 1  
Bozok Üniversitesi 1  
TOPLAM 164 45

 

BAĞLANTILAR

MEVZUAT

BARTIN ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi Giriş Katı 74100 Merkez/ BARTIN

Telefon: +90 378 223 5435

E-posta: farabi@bartin.edu.tr

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Öğr. Gör. Ahmet YİRMİBEŞ

Telefon: 0378 223 54 35

E-posta: ayirmibes@bartin.edu.tr